Nee Nee sticker aanvragen

Nee/Nee-stickers aanvragen

Omdat de befaambe zwarte Nee-Nee-stickers voorzien zijn van auteursrecht heeft FoldersenKranten.nl de verspreiding van deze stickers noodgedwongen moeten staken. Door dit auteursrecht is het helaas ook niet meer mogelijk onze stijlvolle RVS stickers te verspreiden. Jammer, want de stickers zijn helaas nog niet eenvoudig via internet te bestellen. Soortgelijke zwarte Nee/Nee- en Nee/Ja- stickers (die overigens tevens de auteursrechten schenden) zijn wel te verkrijgen via internet, maar worden vaak aangeboden tegen buitensporige prijzen. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen de stickers gratis bij uw gemeente af te halen, maar daar zijn ze vaak niet voorradig en bovendien zijn veel mensen tijdens openingstijden van het gemeentehuis ook zelf aan het werk. Toch willen we u aanmoedigen de papieren reclamefolders te weren. Hoe komt u dan toch aan zo'n brievenbus sticker? In samenwerking met Loesje biedt FoldersenKranten.nl de Loesje-sticker aan. Tegen een vergoeding van de druk-, verzend- en administatie kosten, heeft u binnen enkele dagen uw eigen Loesje-sticker met de tekst:

Loesje sticker ongewenst drukwerk

 

 

afmeting: 188 x 25 mm

 

 

 
Voor de Loesje sticker maakt u € 1,95 over naar:
Voor meer stickers dient u het volgende over te maken:
Begunstigde:
Winkelwerf 
1 sticker
€ 1,95
6 stickers
€ 8,00
Plaats:
Haarlem
2 stickers
€ 3,50
7 stickers
€ 9,00
Rekeningnummer:
60.56.86.939
3 stickers
€ 4,75
8 stickers
€ 10,00
IBAN:
NL19 ABNA 0605 6869 39
4 stickers
€ 6,00
9 stickers
€ 11,00
Omschrijving regel 1:
Straat + huisnmr.
5 stickers
€ 7,00
10 stickers
€ 12,00
Omschrijving regel 2:
Postcode
Omschrijving regel 3:
Plaats
 
  • Het aantal te bestellen stickers kunnen wij opmaken uit het gestorte bedrag, dit hoeft u dus niet apart te vermelden.
  • De sticker(s) worden verzonden op de dag dat de betaling bij ons binnen is (bij ABN-AMRO is dit vaak dezelfde dag nog).
  • De stickers zijn uitsluitend bedoeld voor verspreiding en eigen gebruik en mogen niet verkocht worden.
  • De Loesje stickers worden verzonden in een envelop voorzien van een FSC-keurmerk.  

Als gemeente, woningcoöperatie, makelaar of VVE meer stickers van Loesje bestellen? Vraag de stickers tegen gereduceerd tarief aan via ons contactformulier.

 

JaJa2013; reclamefolders op verzoek

JaJa2013
In Nederland heeft ongeveer veertien procent van de huishoudens een ja-nee of nee-nee sticker op de voordeur. Dit aantal is al jaren ongeveer hetzelfde. Teken de petitie http://alleenreclameopverzoek.petities.nl/ voor omdraaiing van het systeem: Dan krijgen voortaan alleen huishoudens met een Ja-ja- Sticker reclamefolders.

Teken de Petitie tegen ongewenst drukwerkReclamefolderproductie vormt een forse belasting op het milieu: het fysieke proces van bomenkap en vervoer, dan verwerking tot papier, productie van chemicaliën voor inkt, bleken en glanzen, vervolgens landelijke distributie en tenslotte weer het afvoeren en recyclen. Allemaal voor een groot deel onnodig. Jaja2013 zal de handtekeningen samen met een rapport over de milieu-effecten aanbieden aan de Nederlandse regering. Voor meer informatie, kijk op de website www.Jaja2013.nl.

 


Een klacht indienen

Als u een sticker heeft geplakt op uw brievenbus, en toch nog reclamedrukwerk ontvangt kunt u telefonisch een klacht indienen bij de adverteerder of de verspreider. Het telefoonnummer van de verspreider hoort op de folder te staan, u kunt het ook opvragen bij de adverteerder. De verspreider is verplicht de klacht te onderzoeken en binnen vier weken antwoord te geven. Is het antwoord niet op tijd, of is de klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u binnen vier weken een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie via www.reclamecode.nl of door een brief te sturen naar:

Reclame Code Commissie
Postbus 75684
1070 AR AMSTERDAM
 

!!Plant een echte boom ter compensatie van het papierverbruik. Wij betalen de gift en u ontvangt een bevestiging!!