Boerenbond


Boerenbond folders

In 1911 besluiten enkele boerenbonden tot de oprichting van de Coöperatieve Handels Vereniging. De CHV had als doel de grootschalige inkoop van bedrijfsbenodigdheden en het geven van voorlichting aan boeren. Na de Tweede wereld oorlog wilden zij hun werk voortzetten en begonnen ‘ondergedoken’ de Boerenbond geheime coöperatieve aan- en verkoop verenigingen. Minder geheim dan toen is de digitale Boerenbond folder met de laaste acties en koopjes van Boerenbond.

Focus op particulieren
Vanaf de eerste dag van oprichting wist ook de particuliere klant de weg naar Boerenbond te vinden. Vooral op het platteland hadden de particulieren meer en meer agrarische activiteiten rondom huis waardoor Boerenbond zich steeds meer richtte op deze burger en de huishoudelijke aspecten van het boerengezin. Ook werd duidelijk dat de dorpsbewoner geleidelijk meer interesse verkreeg in hun producten.

Winkelformule 
In de zeventiger en tachtiger jaren werd de focus steeds meer verschoven van de boerengroothandel naar de consumentenwinkel, in razend snel tempo. Hierdoor werd de Boerenbond steeds meer als een winkelformule gezien. In 2002 werden de twee aparte winkelformules Boerenbond en het zusje Welkoop over het gehele land gefuseerd tot een en dezelfde uitstraling. BoerenBond-Welkoop was geboren. Sindsdien biedt Agri Retail via BoerenBond-Welkoop de consument op het gebied van: tuin, dier, agrarisch, doe-het-zelf en kleding/huishoudelijke producten.
Doel
Het doel van BoerenBond-Welkoop is de consument het buitenleven anders te laten beleven. BoerenBond-Welkoop wil in Nederland de Agri-retailer zijn waar mensen naar toe gaan voor al hun benodigdheden rondom tuin en dier. BoerenBond-Welkoop is ook een merk waarbij de klant niet alleen komt voor hun benodigdheden maar vooral omdat zij zich verbonden voelen met de keten en hun bijbehorende, winkel,- en klantwaarden.

Folder
Bekijk hier om de twee weken de nieuwe Boerenbond folder voor de laatste aanbiedingen en koopjes uit het Boerenbond assortiment. Naast deze tweewekelijkse reclamefolder heeft Boerenbond ook vaak een speciale Boerenbond folder online staan. Ook deze wordt op deze pagina weergegeven.